Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Torsdagen den 13 december 2018
Kl 18:00
Mälarökyrkan

Ärendelista
1.Utdelning av miljöstipendiet samt stipendier för kompetensutveckling 2018
2.Avsägelser 2018 (KS18/6)
3.Valärenden 2018 (KS18/7)
4.Politisk organisation för Ekerö kommun mandatperioden 2019– 2022 (KS18/219)
5. Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda och politiska organisationer (KFS 07:1)
6. Revidering av reglemente för Ekerö kommuns revisorer (KFS 02:1) (KS18/225)
7.Val av revisorer till kommunen avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/194)
8.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Kommunstyrelsen 2019-01-01---2022-12-31 (KS18/195)
9.Val av ordförande och vice ordförande för kommunens revisorer avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/194)
10.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-01---2019-12-31 (KS18/196)
11.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande till Socialnämnden 2018-12-21---2019-12-31 (KS18/193)
12.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-01---2019-12-31 (KS18/197)
13.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Byggnadsnämnden 2019-01-01---2019-12-31 (KS18/198)
14.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Miljönämnden 2019-01-01---2019-12-31 (KS18/199)
15.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Tekniska nämnden 2019-01-01---2019-12-31 (KS18/200)
16.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Valnämnden 2019-01-01---2022-12-31 (KS18/201)
17.Val av ledamot och ersättare till gemensam familjerättsnämnd 2019-01-01---2019-12-31 (KS18/202)
18.Val av överförmyndare (opolitisk) samt ersättare till överförmyndaren 2019-2022 (KS18/203)
19.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till styrelsen för AB Ekerö Bostäder efter ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 (KS18/204)
20.Val av ombud och ersättare till AB Ekerö Bostäders Bolagsstämma 2019-2022 (KS18/205)
21.Val av revisorer och ersättare till AB Ekerö Bostäder, avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/206)
22.Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Roslagsvatten AB efter ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 (KS18/207)
23.Val av ombud och ersättare till Roslagsvatten AB:s bolagsstämma 2019-2022 (KS18/208)
24.Val av revisor och ersättare till Roslagsvatten AB, avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/209)
25.Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till styrelsen för Ekerövatten AB efter ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 (KS18/210)
26.Val av ombud och ersättare till Ekerövatten AB:s bolagsstämma 2019-2022 (KS18/211)
27.Val av revisor och ersättare till Ekerövatten AB, avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/212)
28.Val av ombud och ersättare till förbundsmötet i Kommunförbundet Stockholms län, Storsthlm, för perioden 2019-2022 (KS18/213)
29.Val av ledamot och ersättare till Stiftelsen Karin och Gösta Rittners Stipendiefond 2019-2022 (KS18/214)
30.Val av ledamot och ersättare till direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund för perioden 2019-2022 (KS18/215)
31.Val av revisor till Södertörns brandförsvarsförbund, avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/216)
32.Val av revisor och ersättare till skolsamfonden, avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/217)
33.Val av Gode män enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) perioden 2019-2022 (KS18/192)
34.Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder mandatperioden 2019-2022 (KS18/188)
35.Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan 2018 (KS18/138)
36.Rapport till Kommunfullmäktige om valen 2018 (KS18/182)
37.Redovisning av ej färdigberedda motioner 2018 – 2:a redovisningen (KS18/106)
38.Revidering av sammanträdesplan Kommunfullmäktige 2019 (KS18/154)
39.Motionssvar – Skydd för visselblåsare i Ekerö kommun (KS17/208)
40.Motionssvar - Hyresgaranti (KS17/206)
41.Motionssvar – Modernisera ägardirektiven för Ekerö Bostäder (KS17/207)
42.Motionssvar efter minoritetsåterremiss – Ändrat ägardirektiv för Ekerö Bostäder (KS16/237)
43.Motionssvar – Socialt hållbara äldreboenden (KS18/99)
44.Motionssvar - Tjänstebostäder för kommunalt anställd personal (KS17/211)
45.Motionssvar – Ekerö kommuns fordonspark behöver klimatanpassas (KS17/209)
46.Motionssvar - Skärpta förutsättningar för kommunalt finansierade föreningar som arbetar med barn och ungdomar (KS17/210)
47.Förlikningsavtal-Troxhammar 8:26 (Enlunda bussdepå) (KS17/155)
48.Frågor (KS18/16)
49.Nya interpellationer för remittering (KS18/18)
50.Nya motioner för remittering (KS18/17)
51.Anmälningar för kännedom

Länk till kungörelsen

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag:   Tisdagen den 27 november 2018

Protokollet omfattar §§ 102-103

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 28 november 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 20 december 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Miljönämnden

Sammanträdesdag:    Onsdagen den 28 november 2018

Protokollet omfattar §§ 70-77

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 5 december 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 27 december 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag:  Torsdagen den 22 november 2018

Protokollet omfattar §§ 125-135

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 5 december 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 27 december 2018

Länk till protokollet
____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag:    Onsdagen den 5 december 2018

Protokollet omfattar §§ 135-136

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 7 december 2018

Överklagas senast:
Måndagen den 31 december 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:   Måndagen den 10 december 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 251-267

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 10 december 2018

Överklagas senast:
Tisdagen den 1 januari 2019

Länk till anslagsbeviset 
____________________

Södertörns brandförsvarsförbund

Sammanträdesdag: Fredagen den 7 december 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 77-94

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 11 december 2018

Överklagas senast:
Onsdagen den 2 januari 2019

Länk till protokollet
____________________

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag:   Torsdagen den 13 december 2018

Protokollet omfattar §§ 126-128

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 14 nsdagen den 5 december 2018

Överklagas senast:
Lördagen den 5 januari 2019

Länk till protokollet
____________________


Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag:  Torsdagen den 13 december 2018

Protokollet omfattar §§ 136-189

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 19 december 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 10 januari 2019

Länk till protokollet
____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag:
Måndagen den 17 december 2018

Protokollet omfattar §§ 154-155

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 18 december 2018

Överklagas senast:
Onsdagen den 9 januari 2019

Länk till protokollet 

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdagen den 21 november 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 67-75

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 28 november 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 20 decmeber 2018

Länk till protokollet
____________________

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag:   Tisdagen den 27 november 2018

Protokollet omfattar §§ 104-125

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 5 december 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 27 december 2018

Länk till protokollet
____________________

Kultur- och fridtidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag:    Onsdagen den 28 november 2018

Protokollet omfattar §§ 39-49

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 5 december 2018

Överklagas senast:
Onsdagen den 2 januari 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag:    Tisdagen den 4 december 2018

Protokollet omfattar §§ 79-80

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 5 december 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 27 december 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag:  Torsdagen den 6 december 2018

Protokollet omfattar §§ 63-79

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 7 december 2018

Överklagas senast:
Måndagen den 31 december 2018

Länk till protokollet
____________________

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdag den 5 december 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 257-293

Datum för tillkännagivandet: 
Tisdag 11 december 2018

Överklagas senast: 
Onsdag den 2 januari 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:   Onsdagen den 12 december 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 268-271

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 12 december 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 3 januari 2019

Länk till anslagsbeviset 
____________________

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag:    Tisdagen den 4 december 2018

Protokollet omfattar §§ 74-78 samt §§ 81-87

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 13 december 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 4 januari 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag:   Onsdagen den 5 december 2018

Protokollet omfattar §§ 137-153

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 14 onsdagen den 5 december 2018

Överklagas senast:
Måndagen den 7 januari 2019

Länk till protokollet

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om samråd
Detaljplan för Träkvista torg (Träkvista 27:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län).

Länk till kungörelsen
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-08-30
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.

____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-09-26

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse