Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Onsdagen den 11
december 2019
Kl 18:00
Mälarökyrkan

Ärendelista

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 20 november 2019

Protokollet omfattar §§ 128-129

Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 21 november 2019

Överklagas senast:
Måndagen den 23 december 2019

Länk till anslagsbevis

____________________

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdagen den 20 november 2019

Protokollet omfattar §§ 66-74

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 26 november 2019

Överklagas senast: Onsdagen den 18 december 2019

Länk till protokoll
_________________

Socialnämnden


Sammanträdesdag: Onsdagen den 4 december 2019

Protokollet omfattar §§131-133

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 5 december 2019

Överklagas senast: Fredagen den 27 december 2019

Länk till anslagsbevis
____________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 12 november 2019

Protokollet omfattar §§ 135-149

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 19 november 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 11 december 2019

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Måndagen den 25 november 2019

Protokollet omfattar §§ 178-182

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 25 november 2019

Överklagas senast:
Tisdagen den 17 december  2019

Länk till anslagsbevis
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 3 december 2019

Protokollet omfattar § 183

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 3 december 2019

Överklagas senast:
Fredagen den 13 december  2019

Länk till anslagsbevis
____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 december 2019

Protokollet omfattar §§ 85-87

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 6 december 2019

Överklagas senast: Lördagen den 28 december 2019

Länk till anslagsbevis
____________________

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdagen  den 4 december 2019

Protokollet omfattar §§ 253-284

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 10 december 2019

Överklagas senast:  Lördagen den 28 december 2019

Länk till anslagsbevis
____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 december 2019

Protokollet omfattar §§ 88-97

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 13 december 2019

Överklagas senast: Lördagen den 4 januari 2020

Länk till protokoll 

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 20 november 2019

Protokollet omfattar §§ 177

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 21 november 2019

Överklagas senast:
Fredagen den 13 december  2019

Länk till anslagsbevis
____________________

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 26 november 2019

Protokollet omfattar § 148

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 27 november 2019

Överklagas senast:
Torsdagen den 19 december 2019

Länk till protokollet
____________________

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 23 november 2019

Protokollet omfattar §§ 149-165

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 3 december 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 25 december 2019

Länk till protokollet
____________________

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 19 november 2019

Protokollet omfattar §§ 72-85

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 3 december 2019

Överklagas senast:
Fredagen den 27 december 2019

Länk till protokollet
____________________

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag:
Torsdagen den 28 november 2019

Protokollet omfattar §§ 125-141

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 5 december 2019

Överklagas senast:
Fredagen den 27 december 2019

Länk till protokollet
____________________

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 3 december 2019

Protokollet omfattar §§ 46-57

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 6 december 2019

Överklagas senast:
Måndagen den 30 december 2019

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Måndagen den 9 december 2019

Protokollet omfattar §§ 184-185

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 9 december 2019

Överklagas senast:
Tisdagen den 31 december  2019

Länk till anslagsbevis
____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Onsdagen den 4 december 2019

Protokollet omfattar §§ 134-144

Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 12 december 2019

Överklagas senast: Tisdagen den 7 januari 2020

Länk till protokollet
 

Kungörelser och tillkännagivanden

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.
____________________

Kungörelse angående

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-11-25


Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse