Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Tisdagen den 23 oktober 2018
Kl 18:00
Mälarökyrkan

Ärendelista
Ärendelistan publiceras här senast en vecka innan sammanträdet.

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Socialnämndens individutskott
Sammanträdesdag: Måndagen den 3 september 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 172-173

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 4 september 2018

Överklagas senast: Onsdagen den 26 september 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Valnämndens preliminära rösträkning

Sammanträdesdag: Onsdagen den 12 september 2018

Protokollet omfattar paragrafen: § 31

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen 13 september 2018

Överklagas senast:
Fredagen den 5 oktober 2018

Länk till protokollet
____________________

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdagen den 12 september 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 29-35

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 18 september 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 11 oktober 2018

Länk till anslagsbeviset 

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Onsdagen den 29 augusti 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 85-91

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 30 augusti 2018

Överklagas senast:
Fredagen den 21 september 2018

Länk till anslagsbeviset

____________________

Arvodeskommitén

Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 augusti 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 1-3

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 4 september 2018

Överklagas senast: Onsdagen den 26 september 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Onsdagen den 29 augusti 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 80-84

Datum för tillkännagivandet:
Onsdag den 5 september 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 27 september 2018

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Måndagen den 17 september 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 174-182

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 17 september 2018

Överklagas senast:
Tisdagen den 9 oktober 2018

Länk till anslagsbeviset 
____________________

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdagen den 11 september 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 28-39

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 19 september 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 11 oktober 2018

Länk till anslagsbeviset

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse

Valnämndens preliminära räkning äger rum i kommunhuset, sammanträdesrum Debatten onsdagen den 12 september med början kl 09.00.
 
Göran Löfgren
Ordförande
____________________

Kungörelse om samråd
Detaljplan för Träkvista torg (Träkvista 27:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län).

Länk till kungörelsen
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-07-09
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-08-30
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.