Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Onsdagen den 11
december 2019
Kl 18:00
Mälarökyrkan

Ärendelista

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdagen den 8 januari 2020

Protokollet omfattar §§ 1-10

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 14 januari 2020

Överklagas senast: Onsdagen den 5 februari 2020

Länk till anslagsbevis 

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdagen den 22 januari 2020

Protokollet omfattar §§ 1-7

Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 29 januari 2020

Överklagas senast: Torsdagen den 20 februari 2020

Länk till protokollet 

Kungörelser och tillkännagivanden

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.
____________________

Kungörelse angående

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-11-25


Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2020-01-09

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse