Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Datum: 2019-06-18
    
Tid: kl. 18:00  
    
Plats: Mälarökyrkan  
    
Föredragningslista:  
    
1.Ekerö kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019 - 2030 (KS19/79)
2.Samlad måltidsorganisation för Ekerö kommun (KS19/97)
3.Revidering av KFS 14:1 - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (KS10/48)
4.Personalpolicy KFS 05:1 (KS12/210)
5.Revidering av Ekerövatten AB:s bolagsordning (KS19/119)
6.Barnkonventionen blir lag (KS19/108)
7.Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening (KS19/94)
8.Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KS19/9)
9.Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022 (KS19/11)
10.Motionssvar - Överföra Ekerö kommuns verksamhetslokaler till Ekerö Bostäder AB (KS18/127)
11.Motionssvar - Införande av ”Skräpdykets dag” (KS18/128)
12.Motionssvar- Inför ungdomsbostäder inom ramen för Ekerö Bostäder AB (KS18/126)
13.Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019 – 1:a redovisningen (KS19/110)
14.Interpellationssvar - Buss på Slagstafärjan (KS19/18)
15.Avsägelser 2019 (KS19/6)
16.Valärenden 2019 (KS19/7)
17.Val av ombud och ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening (KS19/122)
18.Frågor (KS19/16)
19.Nya motioner för remittering (KS19/17)
20.Nya interpellationer för remittering  (KS19/18)
21.Anmälningar för kännedom   

Länk till kungörelsen

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: 
Tisdagen den 21 maj 2019

Protokollet omfattar §§ 59-74

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 28 maj 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 19 juni 2019

Länk till protokollet
___________________

Valnämnden

Sammanträdesdag: 
Onsdagen den 29 maj 2019

Protokollet omfattar § 28

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 30 maj 2019

Överklagas senast:
Torsdagen den 21 juni 2019

Länk till protokollet
____________________

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: 
Måndagen den 3 juni 2019

Protokollet omfattar §§ 77-99

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 12 juni 2019

Överklagas senast:
Torsdagen den 4 juli 2019

Länk till protokollet
____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag: 
Torsdagen den 13 juni 2019

Protokollet omfattar §§ 48-53

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 14 juni 2019

Överklagas senast:
Lördagen den 6 juli 2019

Länk till anslagsbeviset

____________________

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 11 juni 2019

Protokollet omfattar §§ 47-59

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 17 juni 2019

Överklagas senast:
Tisdagen den 9 juli 2019

Länk till anslagsbeviset
​​​​​​​
__________________

Kultur- och fritidsnämnden


Sammanträdesdag:
Torsdagen den 13 juni 2019

Protokollet omfattar §§ 31-40

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 18 juni 2019

Överklagas sensast:
Onsdagen den 10 juli 2019

Länk till protokollet

____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag:
Torsdagen den 13 juni 2019

Protokollet omfattar §§ 47, 53-63

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 18 juni 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 10 juli 2019

Länk till protokollet

____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 18 juni 2019

Protokollet omfattar §§ 74-77

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 19 juni 2019

Överklagas senast:
Torsdagen den 11 juli 2019

Länk till protokollet 

Socialnämndens arbetsutkott

Sammanträdesdag: 
Onsdagen den 12 juni 2019

Protokoller omfattar § 42

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 13 juni 2019

Överklagas senast:
Fredagen den 5 juli 2019

Länk till protokollet
____________________

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: 
Onsdagen den 22 maj 2019

Protokollet omfattar §§ 83-90

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 28 maj 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 19 juni 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: 
Måndagen den 10 juni 2019

Protokollet omfattar §§ 91-101

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 10 juni 2019

Överklagas senast:
Tisdagen den 2 juli 2019

Länk till anslagsbeviset

___________________

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 28 maj 2019

Protokollet omfattar §§ 21-30
Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 10 juni 2019

Överklagas senast:
Tisdagen den 2 juli 2019

Länk till protokollet
____________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: 
Tisdagen den 11 juni 2019

Protokollet omfattar §§ 91-94

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 12 juni 2019

Överklagas senast:
Torsdagen den 4 juli 2019

Länk till protokollet

____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen 12 juni 2019

Protokollet omfattar §§ 54-73

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 18 juni 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 10 juli 2019

Länk till protokollet

____________________

Miljönämnden

Sammanträdesdag: 
Onsdagen den 12 juni 2019

Protokollet omfattar §§ 27-39

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 19 juni 2019

Överklagas senast:
Torsdagen den 11 juli 2019

Länk till anslagsbeviset

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om samråd
Detaljplan för Träkvista torg (Träkvista 27:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län).

Länk till kungörelsen
____________________

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-04-05

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-04-12

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-05-10

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt den preliminära rösträkningen 2019-05-29

Valnämndens preliminära rösträkning äger rum i kommunhuset, sammanträdesrum Debatten onsdagen den 29 maj med början kl 09.00.

Göran Löfgren
Ordförande