Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Tisdagen den 23 oktober 2018
Kl 18:00
Mälarökyrkan

Ärendelista

Ärendelistan publiceras här senast en vecka innan sammanträdet.

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Socialnämndens individutskott
Sammanträdesdag:
Måndagen den 6 augusti 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 151-163

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 6 augusti 2018

Överklagas senast:
Tisdagen den 28 augusti 2018

Länk till anslagsbeviset
  

Socialnämndens individutskott
Sammanträdesdag: Måndagen den 13 augusti 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 164

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 13 augusti 2018

Överklagas senast:
Onsdagen den 5 september 2018
Länk till anslagsbeviset
 

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om samråd
Detaljplan för Träkvista torg (Träkvista 27:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län).

Länk till kungörelsen
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-06-15
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-07-09
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________
Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.