Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Tisdagen den 8
oktober 2019
Kl 18:00
Mälarökyrkan

Ärendelista
1 Redovisning av rapport till kommunfullmäktige avseende EU-val 2019 KS19/124
2 Förslag till revidering av KFS 50:14 – Utmärkelse till ideella föreningar/organisationer KS18/144
3 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning KS07/277
4 Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2019 KS19/56
5 Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus KS18/61
6 Motionssvar – Trafikåtgärder och planbesked för genomförande av säker gång/cykelväg KS18/190
7 Motionssvar - Agenda 2030 i samverkan med SKL och Svenska FN-förbundet KS18/191
8 Motionssvar - Att se alla barn och deras behov KS18/189
9 Interpellationssvar - Adelsö HembygdsgårdKS19/18
10Frågor KS19/16
11 Avsägelser 2019 KS19/6
12 Valärenden 2019 KS19/7
13 Kompletterande val av revisorer avseende räkenskapsåren 2019-2022 KS19/7
14 Kompletterande val av nämndemän till tingsrätten till och med 2019-12-31 KS15/194
15 Nya motioner för remittering KS19/17
16 Nya interpellationer för remittering KS19/18
17 Anmälningar för kännedom

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: måndagen den 7 oktober

Protokollet omfattar
§§ 60-71

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 8 oktober 2019

Överklagas senast:
Onsdagen 30 oktober 2019

Länk till protokollet
__________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag:
Torsdagen den 3 oktober 2019

Protokollet omfattar §§ 73-84

Datum för tillkännagivande: Fredagen den 4 oktober 2019

Överklagas senast:
Lördagen den 26 oktober 2019

Länk till protokollet
__________________


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag:
Måndagen den 23 september 2019

Protokollet omfattar §§ 133-152

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 27 september 2019

Överklagas senast:
Måndagen den 21 oktober 2019

Länk till anslagsbevis
____________________

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 25 september 2019

Protokollet omfattar §§ 41-52

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 3 oktober 2019

Överklagas senast:
Fredagen den 25 oktober 2019

Länk till protokollet
____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag:
Torsdagen den 3 oktober 2019

Protokollet omfattar §§ 73-84

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 4 oktober 2019

Överklagas senast:
Lördagen den 26 oktober 2019

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 16 oktober 2019

Protokollet omfattar §§ 61-65

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 17 oktober 2019

Överklagas senast:
Fredagen den 8 november 2019

Länk till protokollet 

Socialnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 25 september 2019

Protokollet omfattar §§ 80-83

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 26 september 2019

Överklagas senast:
Fredagen den 17 oktober 2019

Länk till anslagsbevis
____________________

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 24 september 2019

Protokollet omfattar §§ 102-117

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 27 september 2019

Överklagas senast:
Lördagen den 19 oktober 2019

Länk till protokollet
____________________

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 25 september 2019

Protokollet omfattar §§ 187-224

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 1 oktober 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 23 oktober 2019

Länk till anslagsbevis
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Fredagen den 4 oktober 2019

Protokollet omfattar § 153

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 4 oktober 2019

Överklagas senast:
Lördagen den 26 oktober 2019

Länk till anslagsbevis
____________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 8 oktober 2019

Protokollet omfattar §§ 118-134

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 15 oktober 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 6 november 2019

Länk till protokolletet
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Måndagen den 14 oktober 2019

Protokollet omfattar §§ 154-171

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 14 oktober 2019

Överklagas senast:
Tisdagen den 5 november 2019

Länk till anslagsbevis
 

Kungörelser och tillkännagivanden

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-10-11

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt den preliminära rösträkningen 2019-05-29

Valnämndens preliminära rösträkning äger rum i kommunhuset, sammanträdesrum Debatten onsdagen den 29 maj med början kl 09.00.

Göran Löfgren
Ordförande