Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Torsdagen den 13 december 2018
Kl 18:00
Mälarökyrkan

Ärendelista
1.Utdelning av miljöstipendiet samt stipendier för kompetensutveckling 2018
2.Avsägelser 2018 (KS18/6)
3.Valärenden 2018 (KS18/7)
4.Politisk organisation för Ekerö kommun mandatperioden 2019– 2022 (KS18/219)
5. Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda och politiska organisationer (KFS 07:1)
6. Revidering av reglemente för Ekerö kommuns revisorer (KFS 02:1) (KS18/225)
7.Val av revisorer till kommunen avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/194)
8.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Kommunstyrelsen 2019-01-01---2022-12-31 (KS18/195)
9.Val av ordförande och vice ordförande för kommunens revisorer avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/194)
10.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-01---2019-12-31 (KS18/196)
11.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande till Socialnämnden 2018-12-21---2019-12-31 (KS18/193)
12.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-01---2019-12-31 (KS18/197)
13.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Byggnadsnämnden 2019-01-01---2019-12-31 (KS18/198)
14.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Miljönämnden 2019-01-01---2019-12-31 (KS18/199)
15.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Tekniska nämnden 2019-01-01---2019-12-31 (KS18/200)
16.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Valnämnden 2019-01-01---2022-12-31 (KS18/201)
17.Val av ledamot och ersättare till gemensam familjerättsnämnd 2019-01-01---2019-12-31 (KS18/202)
18.Val av överförmyndare (opolitisk) samt ersättare till överförmyndaren 2019-2022 (KS18/203)
19.Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till styrelsen för AB Ekerö Bostäder efter ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 (KS18/204)
20.Val av ombud och ersättare till AB Ekerö Bostäders Bolagsstämma 2019-2022 (KS18/205)
21.Val av revisorer och ersättare till AB Ekerö Bostäder, avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/206)
22.Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Roslagsvatten AB efter ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 (KS18/207)
23.Val av ombud och ersättare till Roslagsvatten AB:s bolagsstämma 2019-2022 (KS18/208)
24.Val av revisor och ersättare till Roslagsvatten AB, avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/209)
25.Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till styrelsen för Ekerövatten AB efter ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 (KS18/210)
26.Val av ombud och ersättare till Ekerövatten AB:s bolagsstämma 2019-2022 (KS18/211)
27.Val av revisor och ersättare till Ekerövatten AB, avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/212)
28.Val av ombud och ersättare till förbundsmötet i Kommunförbundet Stockholms län, Storsthlm, för perioden 2019-2022 (KS18/213)
29.Val av ledamot och ersättare till Stiftelsen Karin och Gösta Rittners Stipendiefond 2019-2022 (KS18/214)
30.Val av ledamot och ersättare till direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund för perioden 2019-2022 (KS18/215)
31.Val av revisor till Södertörns brandförsvarsförbund, avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/216)
32.Val av revisor och ersättare till skolsamfonden, avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS18/217)
33.Val av Gode män enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) perioden 2019-2022 (KS18/192)
34.Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder mandatperioden 2019-2022 (KS18/188)
35.Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan 2018 (KS18/138)
36.Rapport till Kommunfullmäktige om valen 2018 (KS18/182)
37.Redovisning av ej färdigberedda motioner 2018 – 2:a redovisningen (KS18/106)
38.Revidering av sammanträdesplan Kommunfullmäktige 2019 (KS18/154)
39.Motionssvar – Skydd för visselblåsare i Ekerö kommun (KS17/208)
40.Motionssvar - Hyresgaranti (KS17/206)
41.Motionssvar – Modernisera ägardirektiven för Ekerö Bostäder (KS17/207)
42.Motionssvar efter minoritetsåterremiss – Ändrat ägardirektiv för Ekerö Bostäder (KS16/237)
43.Motionssvar – Socialt hållbara äldreboenden (KS18/99)
44.Motionssvar - Tjänstebostäder för kommunalt anställd personal (KS17/211)
45.Motionssvar – Ekerö kommuns fordonspark behöver klimatanpassas (KS17/209)
46.Motionssvar - Skärpta förutsättningar för kommunalt finansierade föreningar som arbetar med barn och ungdomar (KS17/210)
47.Förlikningsavtal-Troxhammar 8:26 (Enlunda bussdepå) (KS17/155)
48.Frågor (KS18/16)
49.Nya interpellationer för remittering (KS18/18)
50.Nya motioner för remittering (KS18/17)
51.Anmälningar för kännedom

Länk till kungörelsen

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 23 januari 2019

Protokollet omfattar §§ 1-10

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 29 januari 2019

Överklagas senast: Onsdagen den 20 februari 2019

Länk till protokollet
____________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: 
Tisdagen den 29 januari 2019

Protokollet omfattar §§ 1-2

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 30 januari 2019

Överklagas senast:
Torsdagen den 21 februari 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag: 
Torsdagen den 24 januari 2019

Protokollet omfattar §§ 5-14

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 1 februari 2019

Överklagas senast:
Måndagen den 25 februari 2019

Länk till protokollet
____________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 29 januari 2019

Protokollet omfattar §§ 3-27

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 februari 2019

Överklagas senast: Onsdagen den 27 februari 2019

Länk till protokollet
____________________

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: 
Tisdagen den 5 februari 2019

Protokollet omfattar §§ 8-10

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 6 februari 2019

Överklagas senast:
Torsdagen den 28 februari 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Måndagen den 11 februari 2019

Protokollet omfattar § 26

Datum för tillkännagivandet:
Måndag den 11 februari 2019

Överklagas senast:
Tisdagen 5 mars 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 6 februari 2019

Protokollet omfattar §§ 10-37

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 12 februari 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 6 mars 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 13 februari 2019

Protokollet omfattar § 2

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 14 februari 2019

Överklagas senast:
Fredagen den 8 mars 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: 
Tisdagen den 5 februari 2019

Protokollet omfattar §§ 11-21

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 15 februari 2019

Överklagas senast:
Lördagen den 9 mars 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: 
Tisdagen den 12 februari 2019

Protokollet omfattar §§ 14-15, §§ 17-31

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 15 februari 2019

Överklagas senast:
Lördagen  den 9 mars 2019

Länk till protokollet 

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Måndagen den 28 januari

Protokollet omfattar §§ 14-24

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 29 januari 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 20 februari

Länk till anslagsbeviset
____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag: 
Torsdagen den 24 januari 2019

Protokollet omfattar §§ 1-4

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 25 januari 2019

Överklagas senast:
Måndagen den 18 februari 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: 
Onsdagen den 23 januari 2019

Protokollet omfattar §§ 1-6

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 30 januari 2019

Överklagas senast:
Torsdagen den 21 februari 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: 
Tisdagen den 22 januari 2019

Protokollet omfattar §§ 1-7

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 31 januari 2019

Överklagas senast:
Fredagen den 22 februari 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Fredagen den 1 februari 2019

Protokollet omfattar § 25

Datum för tillkännagivandet:
Måndag den 4 februari 2019

Överklagas senast:
Tisdagen 26 februari 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Miljönämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 30 januari 2019

Protokollet omfattar §§ 1-7

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 5 februari 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 27 februari 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 6 februari 2019

Protokollet omfattar § 1

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 7 februari 2019

Överklagas senast:
Fredagen den 1 mars 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: 
Tisdagen den 12 februari 2019

Protokollet omfattar § 16

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 13 februari 2019

Överklagas senast:
Torsdagen den 7 mars 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag: 
Torsdagen den 14 februari 2019

Protokollet omfattar § 16

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 15 februari 2019

Överklagas senast:
Lördagen den 9 mars 2019

Länk till anslagsbeviset

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om samråd
Detaljplan för Träkvista torg (Träkvista 27:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län).

Länk till kungörelsen
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-08-30
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.

____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-09-26

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-01-26

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-02-15

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse