Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Datum:2020-03-10 
   
Tid: kl. 18:00 
   
Plats: Mälarökyrkan 
   
Föredragningslista: 
   
1.Frågor (KS20/16)
2.Nya interpellationer för remittering (KS20/17)
3.Nya motioner för remittering (KS20/18)
4.Anmälningar för kännedom
5.Avsägelser 2020 (KS20/6)
6.Valärenden 2020 (KS20/7)
7.Val av revisor för Ekerö Vasa Värme AB (KS17/151)
8.Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2019 (KS19/56)
9.Revidering av byggnadsnämndens taxa, KFS 20:2 (KS19/171)
10.Förvärv av del av fastigheten Tappsund 1:61, från Ekerö Bostäder (KS19/183)
11.Förvaltningsorganisation för socialnämnden (KS19/203)
12.Förändringar i den politiska organisationen (KS18/133)
13.Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ekerö kommun, KFS 11:3 (KS20/43)
14.Motionssvar - Cykelväg från Munsö skola till färjeläget till Adelsö (KS19/70)
15.Motionssvar - Angående bildandet av ett AB Ekerö Fastigheter (KS19/98)
16.Motionssvar - Inrätta en samhällsbyggnadsnämnd i Ekerö (KS19/72)
17.Motionssvar - Inrätta ett Hållbarhets- och demokratiutskott (KS19/71)
18.Motionssvar – Ställa barn i Ekerö bostäders bostadskö (KS19/68)
19.Motionssvar om obligatoriska besök på Birka vikingastaden för Ekerös skolbarn (KS19/100)
20.Motionssvar - Stopp av inkvotering av nyanlända i bostadskön (KS19/69)
21.Motionssvar om att Ekerö kommun årligen upprättar ett invandrings och integrationspolitiskt bokslut (KS19/101)
22.Motionssvar - Lokalt tiggeriförbud i specifika zoner (KS19/67)
23.Motionssvar om avtal för användning av narkotikahund i kommunens skolor och lokaler (KS19/99)

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 mars 2020

Protokollet omfattar §§ 1-23

Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 18 mars 2020

Överklagas senast: Torsdagen den 9 april 2020

Länk till protokollet 
____________________

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdagen den 18 mars 2020

Protokollet omfattar §§ 33-65

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 24 mars 2020

Överklagas senast: Onsdagen den 15 april 2020

Länk till anslagsbevis
____________________

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 

Sammanträdesdag: Måndagen den 18 mars 2020

Protokollet omfattar §§ 12-19

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 24 mars 2020

Överklagas senast: Onsdagen den 15 april 2020

Länk till anslagsbevis
____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag: Torsdagen den 26 mars 2020

Protokollet omfattar §§ 24-28

Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 27 mars 2020

Överklagas senast: Lördagen den 18 april  2020

Länk till protokollet 
____________________

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdagen den 31 mars 2020

Protokollet omfattar §§ 7-8

Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 1 april 2020

Överklagas senast: Torsdagen den 23 april 2020

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Måndagen den 6 april 2020

Protokollet omfattar § 51-66

Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 6 april 2020

Överklagas senast: Tisdagen den 28 april 2020

Länk till anslagsbevis 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 mars 2020

Protokollet omfattar §§ 30-43

Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 18 mars 2020

Överklagas senast: Torsdagen den 9 april 2020

Länk till protokollet 
____________________

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 mars 2020

Protokollet omfattar §§ 44-53

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 24 mars 2020

Överklagas senast: Onsdagen den 15 april 2020

Länk till protokollet 
____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Torsdagen den 19 mars 2020

Protokollet omfattar §§ 22-39

Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 26 mars 2020

Överklagas senast: Fredagen den 17 april 2020

Länk till protokollet
____________________

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdagen den 24 mars 2020

Protokollet omfattar §§ 1-6

Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 25 mars 2020

Överklagas senast: Torsdagen den 16 april 2020

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Måndagen den 16 mars 2020

Protokollet omfattar §§ 41-49

Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 16 mars 2020

Överklagas senast: Torsdagen den 23 april 2020

Länk till anslagsbevis
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Onsdagen den 1 april 2020

Protokollet omfattar § 50

Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 1 april 2020

Överklagas senast: Torsdagen den 23 april 2020

Länk till anslagsbevis
__________________

Kommunstyrelsen


Sammanträdesdag: Tisdagen den 31 mars 2020

Protokollet omfattar §§ 27-44

Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 4 april 2020

Överklagas senast: Torsdagen den 30 april 2020

Länk till protokollet
 

Kungörelser och tillkännagivanden

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2020-03-04

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse