Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Datum: 2020-10-06
   
Tid: kl. 18:00 
   
Plats: Mälarökyrkan
   

   

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Gemensamma fämiljerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö

Sammanträdesdag: Måndagen den 31 augusti 2020

Protokollet omfattar §§ 34-45

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 1 september 2020

Överklagas senast: Torsdagen den 24 september 2020

Länk till anslagsbevis
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Måndagen den 7 september 2020

Protokollet omfattar § 149

Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 7 september 2020

Överklagas senast: Tisdagen den 29 september 2020

Länk till anslagsbevis
____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag: Torsdagen den 10 september 2020

Protokollet omfattar §§ 49-54

Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 11 september 2020

Överklagas senast: Lördagen den 3 oktober 2020

Länk till protokollet 

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Måndagen den 31 augusti 2020

Protokollet omfattar §§ 138-148

Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 31 augusti 2020

Överklagas senast: Tisdagen den 29 september 2020

Länk till anslagsbevis
____________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 september 2020

Protokollet omfattar § 90

Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 10 september 2020

Överklagas senast: Fredagen den 2 oktober 2020

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Måndagen den 21 september 2020

Protokollet omfattar §§ 138-148

Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 21 september 2020

Överklagas senast: Tisdagen den 13 oktober 2020

Länk till anslagsbevis

Kungörelser och tillkännagivanden

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2020-03-04

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse