Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 ersätter denna anslagstavla den som sitter i kommunhusets reception.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Tisdagen den 6 mars 2018
Kl 18:00
Mälarö kyrka


Ärendelistan anslås här senast en vecka innan sammanträdet.

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Socialnämndens individutskott
Sammanträdesdag: Måndagen den 8 januari

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 1 - 9

Justeringsdatum: Måndagen den 8 januari 2018
Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 8 januari 2018

Överklagas senast: Tisdagen den 30 januari 2018

Länk till anslagsbeviset
_______________________

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdag: Tisdagen den 9 januari 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 1-5

Justeringsdatum: Tisdagen den 9 januari 2018
Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 10 januari 2018

Överklagas senast: Torsdagen den 1 februari 2018

Länk till protokollet

Tekniska nämnden
Sammanträdesdag: Torsdagen den 14 december 2017

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 77 - 87

Justeringsdatum: Fredagen den 22 december 2017
Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 22 december 2017

Överklagas senast: Fredagen den 26 januari 2018

Länk till protokollet

_______________________

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdag den 10 januari 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 1-9

Justeringsdatum: Måndagen den 15 januari 2018
Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 16 januari 2018

Överklagas senast: Onsdagen den 7 februari 2018

Länk till anslagsbeviset


 

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om samråd
Detaljplan för Träkvista torg (Träkvista 27:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län).

Länk till kungörelsen

Kungörelse angående flytt av fordon
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelsen

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid

Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.