Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Datum: 2020-10-06
   
Tid: kl. 18:00 
   
Plats: Mälarökyrkan
   

   

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Södertörns brandförsvarsförbund 

Sammanträdesdag: Fredagen den 12 juni 2020

Protokollet omfattar §§ 35-45

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 16 juni 2020

Överklagas senast: Torsdagen den 9 juli 2020

Länk till anslagsbevis
____________________

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 17 juni 2020

Protokollet omfattar §§ 117-140

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 23 juni 2020

Överklagas senast:
Onsdagen den 15 juli 2020

Länk till protokollet
____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 23 juni 2020

Protokollet omfattar §§ 69-70

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 24 juni 2020

Överklagas senast:
Torsdagen den 16 juli 2020

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Måndagen den 29 juni 2020

Protokollet omfattar §§ 110-124

Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 29 juni 2020

Överklagas senast: Tisdagen den 21 juli 2020

Länk till anslagsbevis 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesdag:
Tisdagen 11 juni 2020

Protokollet omfattar §§ 44-48

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 18 juni 2020

Överklagas senast:
Tisdagen den 14 juli 2020

Länk till protokollet
____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 10 juni 2020

Protokollet omfattar §§ 49-67

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 23 juni 2020

Överklagas senast:
Onsdagen den 15 juli 2020

Länk till protokollet
____________________

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 23 juni 2020

Protokollet omfattar §§ 39-53

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 26 juni 2020

Överklagas senast:
Lördagen den 15 juli 2020

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Torsdagen den 9 juli 2020

Protokollet omfattar § 125

Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 9 juli 2020

Överklagas senast: Fredagen den 31 juli 2020

Länk till anslagsbevis

Kungörelser och tillkännagivanden

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2020-03-04

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse