Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Tisdagen den 19 juni 2018
Kl 18:00
Mälarökyrkan

Ärendelista

1. Närvärme - Ekerö centrum, bildande av ett närvärmebolag

2. Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2018

3. Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år
2019 med inriktning för åren 2020–2021


4. Revidering av KFS 01:8 Anskaffningsbehörighet Ekerö kommun

5. Samlat verksamhetsansvar för kommunens fritidsanläggningar och
samlingslokaler

6. Ändring av detaljplan för Enlunda bussdepå (Troxhammar 1:31 m.fl.) – Beslut om antagande

7. Redovisning av ej färdigberedda motioner 2018 – 1:a redovisningen

8. Motionssvar – Gröna obligationer

9. Motionssvar - Tillgång till protokoll och minnesanteckningar från vissa av
kommunens externa kontakter

10. Motionssvar – Gröna parkeringstal

11. Motionssvar - Demokratidag

12. Interpellationssvar - Skydd i Ekerö kommun

13. Interpellationssvar - Biltvätt

14. Interpellationssvar - Ekerö kommuns framtida utveckling

15. Kompletterande val av Arvodeskommittén

16. Avsägelser 2018

17. Valärenden 2018

18. Frågor

19. Nya motioner för remittering

20. Nya interpellationer för remittering

21. Anmälningar för kännedom

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Socialnämndens individutskott
Sammanträdesdag:
Fredagen den 25 maj 2018

Protokollet omfattar paragraferna: § 114

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 25 maj 2018

Överklagas senast:
Lördagen den 16 juni 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 30 maj 2018

Protokollet omfattar paragraferna: § 60

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 31 maj 2018

Överklagas senast:
Fredagen den 22 juni 2018

Länk till anslagsbeviset

____________________

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdag:
Tisdagen den 29 maj 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 17-27

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 1 juni 2018

Överklagas senast:
Måndagen den 25 juni 2018

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdag:
Onsdagen den 30 maj 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 28-40

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 5 juni 2018

Överklagas senast:
Onsdagen den 27 juni 2018

Länk till protokollet

____________________

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag:
Måndagen den 4 juni 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 55-56

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 5 juni 2018

Överklagas senast:
Onsdagen den 27 juni 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag:
Måndagen den 4 juni 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§57-75

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 12 juni 2018

Överklagas senast:
Onsdagen den 4 juli 2018

Länk till protokollet
____________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 12 juni 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §102

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 13 juni 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 5 juli 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag:
Måndagen den 11 juni 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§32-39

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 15 juni 2018

Överklagas senast:
Måndagen den 9 juli 2018

Länk till protokollet
____________________

Valnämnden

Sammanträdesdag:
Måndagen den 11 juni 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§19-25

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 15 juni 2018

Överklagas senast:
Lördagen den 9 juli 2018

Länk till protokollet

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 juni 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 61-79

Justeringsdatum: Onsdagen den 20 juni 2018

Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 21 juni 2018

Datum för anslags nedtagande: Fredagen den 13 juli 2018

Länk till protokollet 

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 23 maj 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 124-151

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 30 maj 2018

Överklagas senast:
Torsdagen den 21 juni 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Måndagen den 4 juni 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 115-129

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 4 juni 2018

Överklagas senast:
Tisdagen den 26 juni 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 22 maj 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 53-69

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 5 juni 2018

Överklagas senast:
Onsdagen den 27 juni 2018

Länk till protokollet

____________________

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdag:
Onsdagen den 30 maj 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 21-28

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 8 juini 2018

Överklagas senast:
Måndagen den 2 juli 2018

Länk till protokollet
____________________

Södertörns brandförsvarsförbund
Sammanträdesdag:
Fredagen den 8 juni 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 44-54

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 11 juni 2018

Överklagas senast:
Onsdagen den 4 juli 2018

Länk till protokollet
____________________

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag:
Måndagen den 11 juni 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §31

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 12 juni 2018

Överklagas senast:
Onsdagen den 4 juli 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 12 juni 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§103-110

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 15 juni 2018

Överklagas senast:
Söndagen den 8 juli 2018

Länk till protokollet
____________________

Gemensamma familjerättsnämnden
Sammanträdesdag:
Torsdagen den 14 juni 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 28-44

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 15 juni 2018

Överklagas senast:
Måndagen den 9 juli 2018

Länk till anslagsbeviset
-------------------------------
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 juni 2018

Protokollet omfattar: §§ 35-43

Justeringsdatum: Måndagen den 18 juni 2018

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 19 juni 2018

Datum för anslags nedtagande:
Onsdagen den 11 juli 2018

Länk till protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 juni 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 38-50

Justeringsdatum: tisdagen den 19 juni 2018

Datum för tillkännagivande: Onsdagen den 20 juni 2018

Datum för anslags nedtagande: Torsdagen den 12 juli 2018

Länk till protokollet

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om samråd
Detaljplan för Träkvista torg (Träkvista 27:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län).

Länk till kungörelsen
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-04-10
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-06-15
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________
Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.