Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

 Datum: 2019-04-09 
   
Tid: kl. 16:00 
   
Plats: Mälarökyrkan 
   
Föredragningslista: 
   
1. Tillägg till Byggnadsnämndens taxa 2019 (KS18/163)
2. Genomförandeavtal gällande ombyggnad av Bytespunkt Svanhagen i Ekerö kommun (KS16/42)
3. Samverkan med civilsamhället (KS17/145)
4. Avveckling av AB Vårljus (KS19/50)
5. Övergripande mål för Ekerö kommun för mandatperioden 2018-2022 (KS19/64)
6. Redovisning av 2018 års partistöd från Ekerö kommun (KS19/57)
7. Överföring av anslag i investeringsbudget 2018 till investeringsbudget 2019 (KS19/14)
8. Överläggningar om årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018 (KS19/88)
9. Årsredovisning 2018 Ekerö kommun (KS19/8)
10. Revisionsberättelse, revisionsrapporter och ansvarsprövning avseende årsredovisning 2018 (KS19/19)
11. Årsredovisning 2018 för gemensamma familjerättsnämnden i Solna, Sundbyberg och Ekerö (KS19/58)
12. Södertörns brandförsvarsförbund 2018 (KS19/43)
13. Årsredovisning 2018 inkl. granskningsrapport - Roslagsvatten AB (KS19/59)
14. Årsredovisning 2018 inkl. granskningsrapport - Ekerövatten AB (KS19/60)
15. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2019 (KS19/56)
16. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2018 (KS18/131)
17. Motionssvar - Säkra gång- och cykelvägar på Ekerö (KS18/98)
18. Motionssvar - Ny mötesplats i Ekerö (KS18/97)
19. Motionssvar - Inför en nollvision mot självmord i Ekerö (KS18/96)
20. Avskrivning av motion från vidare handläggning - Motion - Inrätta lokala ordningsföreskrifter för tiggeri på allmän plats (KS18/114)
21. Avsägelser 2019 (KS19/6)
22. Kompletterande val av revisor till kommunen avseende räkenskapsåren 2019-2022 (KS19/7)
23. Valärenden 2019 (KS19/7)
24. Frågor (KS19/16)
25. Interpellationssvar gällande särbegåvade barn (KS19/73)
26. Interpellationssvar gällande Badhus i Ekerö innan nästa val (KS19/74)
27. Nya motioner för remittering (KS19/17)
28. Nya interpellationer för remittering  (KS19/18)
29. Anmälningar för kännedom

Länk till kungörelsen

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 27 mars 2019

Protokollet omfattar § 43

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 27 mars 2019

Överklagas senast:
Torsdagen den 18 april 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Måndagen den 1 april 2019

Protokollet omfattar §§ 44-59

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 1 april 2019

Överklagas senast:
Tisdagen den 23 april 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: 
Torsdagen den 4 april 2019

Protokollet omfattar § 45

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 9 april 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 1 maj 2019

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Torsdagen den 11 april 2019

Protokollet omfattar §§ 60-61

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 11 april 2019
Tors
Överklagas senast:
Fredagen den 3 maj 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 9 april 2019

Protokollet omfattar §§ 30-58

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 17 april 2019

Överklagas senast:
Torsadegen den 9 maj 2019

Länk till protokollet 

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: 
Tisdagen den 26 mars 2019

Protokollet omfattar §§ 32-57

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 29 mars 2019

Överklagas senast:
Lördagen den 20 april 2019

Länk till protokollet
____________________

Valnämnden

Sammanträdesdag: 
Onsdagen den 27 mars 2019

Protokollet omfattar §25, §§10-20

Datum för tillkännagivandet:
Fredagen den 5 april 2019

Överklagas senast:
Lördagen den 27 april 2019

Länk till protokollet
____________________

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag:
Tisdagen den 2 april 2019

Protokollet omfattar §§ 12-20

Datum för tillkännagivandet:
Onsdagen den 10 april 2019

Överklagas senast:
Torsdagen den 2 maj 2019

Länk till anslagsbeviset
____________________

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag:
Onsdagen den 10 april 2019

Protokollet omfattar §§ 16-30

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 16 april 2019

Överklagas senast:
Onsdagen den 8 maj 2019

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Torsdagen den 18 april 2019

Protokollet omfattar § 62

Datum för tillkännagivandet:
Torsdagen den 18 april 2019

Överklagas senast:
Fredagen den 10 maj 2019

Länk till anslagsbeviset

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om samråd
Detaljplan för Träkvista torg (Träkvista 27:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län).

Länk till kungörelsen
____________________

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-02-15

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-02-18

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-04-05

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-04-12

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse