Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 ersätts anslagstavlan i kommunhusets reception av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Tisdagen den 22 maj 2018
Kl 16:00
Mälarökyrkan


Ärendelistan publiceras här senast en vecka innan sammanträdet.

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Tisdagen den 3 april 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 61-71

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 3 april 2018

Överklagas senast: Onsdagen den 25 april 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 mars 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 20-41

Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 april 2018

Överklagas senast: Fredagen den 27 april 2018

Länk till protokollet


____________________

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: Måndagen den 16 april 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 42-45

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 17 april 2018

Överklagas senast: Onsdagen den 9 maj 2018

Länk till protokollet____________________

Gemensamma familjerättsnämnden

Sammanträdesdag: Torsdagen den 19 april 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 20-27

Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 20 april 2018

Överklagas senast: Måndagen den 14 maj 2018

Länk till anslagsbeviset 

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 april 2018

Protokollet omfattar paragraferna: § 72

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 10 april 2018

Överklagas senast: Onsdagen den 2 maj 2018

Länk till anslagsbeviset
____________________

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 april 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 8-16

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 17 april 2018

Överklagas senast: Onsdagen den 9 maj 2018

Länk till protokollet
____________________

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdagen den 11 april 2018

Protokollet omfattar paragraferna: §§ 12-20

Datum för tillkännagivandet:
Tisdagen den 17 april 2018

Överklagas senast: Onsdagen den 9 maj 2018

Länk till protokollet

____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Måndagen den 23 april 2018

Protokollet omfattar paragraferna: § 74-89

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 23 april 2018

Överklagas senast:
Tisdagen den 15 maj 2018

Länk till anslagsbeviset

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om samråd
Detaljplan för Träkvista torg (Träkvista 27:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län).

Länk till kungörelsen
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, Anslaget 2018-02-09
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelsen
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-02-28
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelsen
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-03-07
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2018-04-10
Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.