Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Datum: 2020-04-21
   
Tid: kl. 16:00 
   
Plats: Mälarökyrkan 
   
Länk till ärendelista
   

Anslagsbevis för
justerade protokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Onsdagen den 29 april 2020

Protokollet omfattar §§ 40-48

Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 maj 2020

Överklagas senast: Onsdagen den 27 maj 2020

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Måndagen den 11 maj 2020

Protokollet omfattar § 80

Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 11 maj 2020

Överklagas senast: Tisdagen den 2 juni 2020

Länk till anslagsbevis
____________________

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdagen den 5 maj 2020

Protokollet omfattar §§ 27-43

Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13 maj 2020

Överklagas senast: Torsdagen den 4 juni 2020

Länk till protokollet
____________________

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdag: Tisdagen den 5 maj 2020

Protokollet omfattar §§ 45-50

Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 15 maj 2020

Överklagas senast: Lördagen den 6 juni 2020

Länk till protokollet
  

Tekniska nämnden

Sammanträdesdag: Torsdagen den 7 maj 2020

Protokollet omfattar §§ 29-38

Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 8 maj 2020

Överklagas senast: Lördagen den 30 maj 2020

Länk till protokollet
____________________

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdagen den 6 maj 2020

Protokollet omfattar §§ 20-31

Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 11 maj 2020

Överklagas senast: Tisdagen den 2 juni 2020

Länk till protokollet
____________________

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 april 2020

Protokollet omfattar §§ 18-21

Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 14 april 2020

Överklagas senast: Fredagen den 5 juni 2020

Länk till protokollet
____________________

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag: Måndagen den 18 maj 2020

Protokollet omfattar § 81-97

Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 18 maj 2020

Överklagas senast: Tisdagen den 9 juni 2020

Länk till anslagsbevis

Kungörelser och tillkännagivanden

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2020-03-04

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse